آزمایشگاه تشخیص طبی نویان مستقر در منطقه ی غرب تهران ( بولوار فردوس شرق ) بعنوان یک بخش خصوصی برای ارائه خدمات تشخیصی و آزمایشگاهی و ارتقای کیفیت هر چه بیشتر آن تلاش می نماید.

اطلاعات تماس
  • تهران - خیابان آیت اله کاشانی - بولوار فردوس شرق - نبش چهارراه رامین - پلاک 280 - ساختمان ماهور - طبقه اول

راهنمای مراجعین

راهنمای مراجعین

با توجه به در خواست آزمایشــات از این آزمایشــگاه، بدلیل اینکه رعایت شرایط قبل نمونه برداري توسط شما، نتایج آزمایشــــات را به نتیجه دقیق تر میرساند ونتایج دقیق به درمان وبررسی شرایط بیولوژیکی توسط پزشک کمک شایانی می نماید. لذا در راستاي بدست آوردن نتیجه دقیق براي آزمایشات شما، رعایت شرایط ذیل الزامی می باشد .

نکته مهم : باید آزمایشگاه را از سوابق و مصرف دارویی و سوابق بیماري خود مطلع سازید.

نکته مهم : هرگونه فعالیت موثر برنمونه برداري بر اساس شرایط ذیل (نظیر ورزش، مصـرف دارو و غذا، عدم رعایت رژیم غذایی ) را به آزمایشگاه اطلاع دهید.

1-باید براي مدت 7 تا10 روز پیش از انجام این آزمایش از درمان با روغن کرچک یا روغنهاي معدنی.بیســــــموت، منیزیون، ترکیبات ضد اسهال، تنقیه با باریوم و مصرف آنتی بیوتیک ها خودداري شود .

2-ظرف پلاستیکی قهوه اي رنگ بزرگ حاوي مایع نگهدارنده را در حالیکه داراي برچسب مشخصات میباشد ازنمونه برداري تحویل گرفته و با خود به منزل ببرید . نمونه مدفوع را فقط در ظرف مخصوص آزمایشگاه جمع آوري نمائید.

3-اگر بیمار بستري است، نمونه را یک ظرف خشک جمع آوري نموده وسپس بااستفاده از چوب مخصوص(آپسلانک) نمونه را به ظرف برچسب دار منتقل نمائید .

4 -قبل از اجابت مزاج،کف توالت باید کاملا شسته و عاري ازموادشوینده و پاك کننده گردد.(ترجیحابهتر است دوبار سیفون کشیده شود )

5 -صبح مقدار کمی مدفوع را با استفاده از قاشقک درب ظرف به داخل ظرف پلاسـتیکی ریخته و سـپس درب ظرف را ببندید

6-در طول مدت نمونه گیري ظرف حاوي مدفوع را در محل خنک نگهدارید

7-جهت جلوگیري از انتشار عفونت از آلوده نمودن سطوح خارجی ظرف و یا شستن آن با آب خودداري نمائید .

8-نمونه مدفوع نباید با ادرار یا آب آلوده شود زیرا ادرار می تواند برخی از انگل هاي فعال را از بین ببرد.

9-بیماران باید نمونه جمع آوري شده را خصوصا در موارد مشکوك به اسهال خونی بلافاصله به آزمایشگاه ارسال کنند.

0 -در صورت مشاهده کرم و یا هر مورد مشکوك در مدفوع به آزمایشگاه اطلاع دهید.

1 -توجه نمایید که نام ونام خانوادگی و اطلاعات پذیرش روي ظرف درج شده باشد در غیر اینصورت مسئول پذیرش و نمونه برداري را مطلع سازید.

2 -ظرف نمونه را در جاي مخصوص جمع آوري نمونه هاي مدفوع که توسط آزمایشگاه تعیین شده است، قرار دهید.

3 -10 -چنانچه نمونه در خارج ازآزمایشــگاه تهیه شده است، ظرفرا پساز جمع آور ينمونه دریخچال قرار دادهو همان روز به آزمایشگاه تحویل نمایید .

نکته مهم : لطفا برايدســتیابیبه نتایجصــحیحو دقیق، به نکات ذیل توجه ویژه نمایید، نتایجبه خاطر عدم رعایت شرایط می تواند منجر به نادیده گرفته شدن مسایل مهم پزشکی گردد

در تمامی مراحل پرسنل ازمایشگاه آماده پاسخگویی و راهنمایی به سوالات شما می باشند

ملاحظات بهداشتی: چون هر نمونه مدفوع منبع مهمی جهت انتقال باکتري،ویروس وانگل محسوب میشود ، لذا باید به رعایت نکات بهداشتی در هنگام جمع آوري و انتقال نمونه توجه ویژه شود .

لطفا قبل از انجام نمونه گیري موارد زیر را مطالعه فرمائید:

1.از بیمار باید نمونه مایع اسپرم خود را پس از سه روز خودداري جنسی و بطور مصنوعی جمع آوري نماید.

2.زمان بیش از سـه روز خودداري از انزال ،معمولا منجر به افزایش حجم مایع اسـپرم و درنتیجه کاهش حرکت اسپرم خواهد شد

3 .مثانه باید قبل از خروج اسپرم تخلیه گردد.

4 .جهت نمونه گیري از صابون، کرم، کاندوم استفاده نشود.

5 .براي تهیه نمونه اسپرم ، آزمایشگاه ظرف پلاستیکی استریل درب دار در اختیار شما قرار خواهدداد.

6 .نمونه اسپرم باید حداکثر نیم ساعت پس از جمع آوري به آزمایشگاه تحویل داده شود و در خلال انتقال به آزمایشــگاه گرم نگهداري شود (ظرف حاوي نمونه را در دست حمل نموده تا درجه حرارت آن کاهش بارزي نداشته باشد).

لطفا قبل از انجام نمونه گیري موارد زیر را مطالعه فرمائید:

از 2 تا 3 روز قبل از نمونه گیري از مصــرف قرص آهن، گوشت قرمز، (بهتر است گوشت مرغ و یا ماهی هم مصـرف نشـود)شلغم، ترب،قارچ،کلم بروکلی،گل کلم، هویج، خیار، تربچه، پرتغال،موز، طالبی، انگور، خربزه، هندوانه، گریپ فروت، مواد آنتی اکســـیدان، آسپرین و ویتامین Cخودداري کنید. ترجیحا سه نمونه مدفوع در فواصل زمانی که توسط آزمایشگاه تعیین می گردد به آزمایشگاه ارائه دهید.

چنانچه بیمار به بواسیر یا شقاق مقعد مبتلا اسـت و خونریزي واضـحی از این ضـایعات دارد قبل از انجام آزمایش به آزمایشگاه اطلاع داده شود.

حداقل یک هفته قبل از انجام آزمایش از مصرف داروهاي زیر خودداري گردد:

آسپرین، ایبوبروفن، ایندوماسین، دیکلوفناك سدیم، داروهاي استروئیدي، ویتامین C،آنتی اسـید هاي ترکیبات آهن دار، ترکیبات بد دار، فورزماید(لازیکس)، کلشی سین

نمونه هاي مدفوع بایســـتی سریعا به آزمایشـــگاه تحویل داده شود، در غیر اینصورت تا رسیدن به آزمایشـگاه، در دماي یخچال (2 تا 8 درجه سانتیگراد) نگهداري گردد. از قرار دادن نمونه ها در محل گرم یا مجاورت نور خورشید خودداري شود.

نمونه مدفوع نباید با ادرار یا سایر مواد مخلوط یا همراه گردد.

لطفا قبل از انجام نمونه گیري موارد زیر را مطالعه فرمائید:

1 .این نمونه باید طی24ساعت در گالن مخصـوصی جمع گردد که از طرف آزمایشـگاه دراختیار فرد قرار میگیرد.راس ساعت مشخص(مثلا8صبح)ادرار دفع شده و دور ریخته شود و بعد ازآن طی24ساعت ( یعنی تا 8 صبح روز بعد) تمام دفعات ادرار دفع شده در گالن مخصــوص جمع آوري گردد (آخرین نمونه ادرار ساعت 8 صبح روز بعد نیز جمع آوري شود).

2 .در تمام مدت 24 ساعت ، گالن باید در محل خنک و به دور از نور مستقیم قرار گیرد.

3 .در حین و قبل از جمع آوري ادرار از ورزش و مصرف مایعات زیاد خودداري شود.

4 .درصـورت ابتلا به عفونت ادراري، بیماري حاد یا درشـرایط پس از جراحی،موارد را حتما به پزشـک معالج و مسئول آزمایشگاه اطلاع دهید

5 .امکان دارد گالن هایی که جهت جمع آوري ادرار 24سـاعته دراختیار شـما قرار میگیرد حاوي مواد نگهدارنده مایع یا جامد باشند، نباید تحت هیچ شرایطی این مواد را خالی کرد واز بو کردن یا تماس آنها با دست جدا خودداري شود.

6 .ارجح است نمونه ادرار مسـتقیما بداخل گالن ریخته نشــود واز ظرف هاي کوچکتر تمیز براي این کار استفاده شود.

بهتر است که مراجعه کنندگان به خوبی استراحت کرده باشند و از نیمه شب آزمایش ناشتا باشند .

بهتر است حداقل 12 ساعت قبل از آزمایش بیوتین مصرف نشود.

در مورد مصرف داروهاي خود، با پزشک معالج مشورت نمایید.

بیمار نباید تحت استرس یا تنش روحی یا جسمی باشد ، زیرا باعث افزایش سطح GHمی شود .

بهتر است بینسـاعت9-7صـبحیکنمونه ناشـتاازبیماربراياندازهگیريمیزانپایه هورمونرشـد گرفته شود . سـپس یک قرص کلونیدین ( با دوز m2/mg 15/0 در حدود 200 میکروگرم ) به بیمار داده با یک لیوان آب بیاشامد و پس از نوشید نآن زمانرا یادداشت کرده و سـپس30،60،90،120 دقیقه بعد از بیمار خونگیري شود . سپس روي تمام نمونه ها آزمایش GHو قند خون انجام شود

اگر زمینه آلرژیک دارید حتما باید پزشک و آزمایشگاه را در جریان قرار دهید .

مصرف قرص کلونیدین ممکن است در بعضی از افراد ایجاد افت فشار مینماید.خواهشمنداست در طول زمانی که در آزمایشگاه حضور دارید ، در محیط انتظار بر روي صندلی بنشینید

مراجعه کننده محترم :

با توجه به در خواست آزمایشـات ازاین آزمایشـگاه، بدلیل اینکه رعایت شرایط قبل نمونه برداري توسل شما،نتایج آزمایشـــات را به نتیجه دقیقتر میرساند و نتایج دقیق به درمان وبررسی شرایط بیولوژیکی توسط پزشک کمک شایانی مینماید. لذا در راستاي بدست آوردن نتیجه دقیق براي آزمایشــــات شما، رعایت شرایط ذیل الزامی می باشد .

نکته مهم : باید آزمایشگاه را از سوابق و مصرف دارویی و سوابق بیماري خود مطلع سازید .

نکته مهم : هرگونه فعالیت موثر برنمونه برداري بر اساس شرایط ذیل (نظیر ورزش، مصـرف دارو و غذا، عدم رعایت رژیم غذایی ) را به آزمایشگاه اطلاع دهید.

1-به بیمار 2 عدد لام به اضافه چسب پلاستیکی داده می شود .

2 -نمونه باید صبح زود پیش از این که بیمار اجابت مزاج و یا استحمام نماید. تهیه شود.

3 -بیمارباید به شکم خوابانده و چسب پلاستیکی به قسمت مقعد (رکتوم) چسبانیده واعمال فشـار کمی نوار چسب را به سطح مقعد(رکتوم) تثبیت نمایید .

4 -بعداز20 الی30دقیقه چســب را از محل مقعد(رکتوم)جداکرده واز محل نوار چســـب به سطح لام (شیشه ) بچسبانید.

5 -درصورت موفقیت آمیز نبود ناین عمل،میتوانیداز لام (شیشـه )و چســب اضافی استفاده نماییدو مراحل 2 الی 4 را تکرار کنید .

6 -لام (شیشه ) چسب خورده را در یک پاکت که مشـخصـات بیمار در آن ذکر شده به آزمایشـگاه تحویل دهید .

7 -بدلیل ضخامت کم شیشه لام، از ضربه خوردگی لام جلوگیري می شود .

8 -پس از نمونه برداري ، دستهاي خود را بشویید .

نکته مهم: لطفابرايدستیابیبه نتایجصـحیحو دقیق، به نکاتذیلتوجه ویژه نمایید. نتایج به خاطر عدم رعایت شرایط می تواند منجر به نادیده گرفته شدن مسائل مهم پزشکی گردد .

در تمامی مراحل برسنل آزمایشگاه آماده پاسخگویی و راهنمایی به سوالات شما می باشند .

ملاحظات بهداشتی :

چون در نمونه مدفوع منبع مهمی جهت انتقال باکتري،ویروس و انگل محسوب میشود . لذا باید به رعایت نکات بهداشتی در هنگام جمع آوري و انتقال نمونه توجه ویژه شود

فرد دو تا سه روز قبل از جمع آوري نمونه ادرار از مصرف ویتامین ث و نیز مرکبات تازه نظیر لیموشیرین، پرتقال، گریپ فورت و مواردي چون اسفناج، توت فرنگی و گوجه فرنگی خودداري نمایید

لطفا قبل از انجام نمونه گیري موارد زیر را مطالعه فرمائید:

1 .اینآزمایشبا هدفتشخیصعفونتناشیازکرمسنجاقی(کرمک)به وسیله مشاهده تخم آن در زیر میکروسکوپ صـورت میگیرد واز آنجائیکه این کرم شـب هنگام درنواحی اطراف مقعد تخم ریزي می کند نمونه گیري را صبح و قبل از رفتن به دستشوئی یاحمام کردن انجام دهید.

2 .دست هاي خود را با آب و صابون بشوئید.

3 .یکقطعه نوار چســب اسکاچ( چســبشیشـــه اي)به طول10سانتیمتر بریده و دو طرفآنرا باانگشتان خود بگیرید

4 .بیماررا بر رويشکم خواباندهوبا استفادهازکمکفرد دیگر چســـب را بطور کامل برروي چین هاي مخاطی اطراف مقعد چســبانده و سپس بگذارید یک دقیقه بماند (این عمل را میتوان تا 3 بار تکرار کرد) بعد چسب را جدا کنید.

5 .چسب را بر روي لام شیشه اي چسبانده و به آزمایشگاه تحویل دهید.

مراجعه کنندهمحترم توجه داشته باشید که براينمونه گیريحداقل3 الی4ساعت باید درآزمایشـگاه حضور داشته باشید که نمونه گیري بین ساعات 7 تا 9 صبح شروع شود .

سه روزقبلازنمونه گیريوعده هايغذاییباید به گونه اي باشد که بدن شـما مقدار300-200 گرم مواد قندي دریافت کرده باشد

صبح روز نمونه گیري 12 ساعت ناشنا باشید .

در مورد مصرف دارو و یا تزریق انسـولین صبح روز آزمایش و طی انجام آزمایش با پزشک معالج هماهنگ نمایید

چنانچه شربت گلوکز خورده شده را استفراغ کردید حتما مسئول نمونه گیري را مطلع سازید .

بعد از میل کردنشربتقندممکن است دچار حالات سرگیجه ، لرزش، عرق کردن و ضعف شـوید که این حالات گذرا هسـتند ولی چنانچه این حالات به طول انجامید حتما مسـئول نمونه گیري رامطلع سازید .

شربت قنديویا پودرگلوکز راکه همکاران نمونه گیري به شـما میدهند در مدت5 دقیقه میل نمایید و بلافاصله ساعت را در نظر بگیرید

در فاصله مراحل نمونه گیري چیزي به جز آب میل نشود .-